Poljoprivreda i šumarstvo Nizinske Hrvatske

 • važna grana gospodarstva – povoljni prirodni preduvjeti (tlo, klima, reljef)
 • oko 42 % površine je pod oranicama, vrtovima, voćnjacima i vinogradima
 • ravničarska i brežuljkasta poljoprivredna regija

Ravničarska poljoprivredna regija:

 • prostori do 200 m nadmorske visine
 • intenzivna proizvodnja, veći posjedi, tržišno orijentirana proizvodnja
 • žitarice (pšenica i kukuruz), industrijsko bilje (uljarice, šećerna repa, duhan), voće (jabuke, šljive, kruške, vinova loza), povrće (krumpir – staklenička proizvodnja)
 • stajskog tipa, najviše svinjogojstvo, govedarstvo (okolica Bjelovara) i peradarstvo (okolica Čakovca i Varaždina)

Brežuljkasta poljoprivredna regija:

 • prostori viši od 200 m nadmorske visine
 • usitnjeni posjedi, prinosi manji, većinom proizvodnja za vlastite potrebe
 • krumpir, kukuruz (za prehranu stoke), uzgoj vinove loze
 • mješovito, pretežno za vlastite potrebe (peradarstvo i svinjogojstvo), sve manje domaćinstava bavi se uzgojem stoke – nekada je prednjačio naš zavičaj

Najveći ribnjaci: Siščani, Garešnica (Poljana), Slavonski Brod (Jasinje), Končanica i Našice (Našička Breznica); uzgajaju se šaran, amur i tostolobik

Oko 31 % prostora pod šumom (prevladavaju listopadne šume hrasta i bukve)