Klime i biljni svijet Afrike

 

    • klima ovisi o geografskoj širini, nadmorskoj visini, vjetrovima i morskim strujama
    • 2/3 površine Afrike je u žarkom pojasu

klima

obilježja temperatura i padalina

biljni i životinjski svijet

sredozemna

ljeta vruća i suha, zime blage i kišne

maslina, datulja, sredozemna šuma

pustinjska

vrlo malo padalina, visoke temperature, velike razlike u temperaturi noću i danju

oskudna vegetacija, oaze, škorpioni, gušteri

stepska

malo padalina, visoke temperature

stepa

savanska

kišno i sušno razdoblje, visoke temperature

Savana, lavovi, slonovi, gazele, zebre

prašumska

visoke temperature, sparine i zenitne kiše

tropske kišne šume, (na katovima) zmije, majmuni