Amerike – koliko ih ima (otkriće, geografski položaj, podjela)

  • Europljani su putovali do Amerike i prije Kolumbova otkrića (kraj 15. st.), ali će upravo ono najviše utjecati na način života ljudi u Europi i Americi
  • Prostire se na tri Zemljine polutke, izlazi na Tihi i Atlanstski ocean
  • prema prirodno-geografskoj podjeli Amerika se dijeli na: SJEVERNU, (SREDNJU) I JUŽNU
  • doseljenici su starosjediocima nametnuli kulturu i jezik pa prema tomu Ameriku dijelimo na ANGLOAMERIKU I LATINSKU AMERIKU
    • granica je rijeka Rio Grande